enuretické alarmy

Dotazy

Rozsáhlá sbírka častých otázek a odpovědí (týká se obou modelů alarmů)

www.enuretickyalarm.cz, pod záštitou www.medifrank.cz