enuretické alarmy

Co je to enuréza?

Enuréza – (enuresis) je porucha schopnosti udržet moč u osob, které by již měly umět močení kontrolovat. Latinský pojem enuresis vznikl z řeckého slova enourein – vypouštět moč.

Obecný nástup kontroly moči v dětském věku bývá u zdravých jedinců do cca 3. roku věku, po tomto věku signalizuje pomočení v bdělém stavu zdravotní problém.

Schopnost udržení moči během spánku se vyvíjí déle, po 5. roce věku se předpokládá dozrání reflektorické regulace nočního močení i hormonálního regulačního systému produkce moči.

Vedle věkových kritérií se zohledňují také další problémy (např. obtížné močení, umočování, přerušované močení, současná zácpa a únik stolice, nadměrné pití, infekce močových cest, zúžená močová trubice, neurologický a psychomotorický stav).

Ve většině případů není pomočování zapříčiněno psychikou, ale funkční nebo organickou poruchou, jako je například nedostatek vasopresinu (specifického hormonu), zánět či porucha funkce močových cest.

Není jednoznačné, jak časté pomočení lze označit za enurézu. V českých lékařských kruzích je za enuretika (osobu trpící enurézou) považován ten, kdo se pomočí častěji než dvakrát za měsíc a je starší 5-ti let.

(zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Enuréza)

Další informace

Pro další informace doporučujeme PDF vyšetření a léčba dítěte s pomočováním vydané na www.prakticka-medicina.cz - Pediatrie pro praxi 2001/5.

www.enuretickyalarm.cz, pod záštitou www.medifrank.cz